Artıkişler Kolektifi

9.6
8.6
6.3
7.6
6.0
4.3
5.6
8.3
7.0
7.3