Artıkişler Kolektifi

7.0
9.3
9.0
9.6
8.6
6.3
7.6
6.0
4.3
5.6