Artıkişler Kolektifi

6.3
7.6
7.0
6.0
4.3
8.6

Buluntu / Found