Artıkişler Kolektifi

7.6
8.6

Buluntu / Found

6.0
4.3
5.6
8.3
7.0
7.3
7.6
7.0