Artıkişler Kolektifi

7.0
8.3
7.3
7.0
7.6
8.6
4.3
9.3
6.0
9.0