One morning when Gregor Samsa wakes up …

“Gregor Samsa woke up one morning and found himself, supposedly transformed into a gigantic insect. Can you imagine?”

A video about young people who explore an abandoned house and make it come alive by introducing some kind of art into it. Starting with graffiti, action paintings, and climbing up to the house amongst cheers, the youngsters manage to hang two posters on the house’s exterior walls. One poster says: “The property belongs to the insects.” The other one reads: “A world without class, boundaries, exiles, wars… Samsa.” The artistic process goes on in the house with a “dance against the fascism.”

………………..

“Güya Gregor Samsa bir sabah uyandığında kendisini devcileyin bir böceğe dönüşmüş olarak bulmuş… düşünebiliyor musunuz?”

Video terk edilmiş bir evi, sanat yoluyla hayata döndürmeye çalışan bir grup genci anlatıyor. Graffiti ve aksiyon resim çalışması ile başlayan dönüştürme faaliyeti, bir gencin tezahuratlar arasında binaya tırmanmasıyla sürüyor. Binanın dış duvarlarına posterler asılıyor sonra. Kırmızı olanında: “Mülk böceğin yazılı…” Siyah olanında da: “Sınıfsız, sınırsız, sürgünsüz, savaşsız bir dünya… Samsa” deniyor. Sanat, içeride “faşizme karşı dansla” devam ediyor.

 

Urban Effect
Information
Creativity
About The Author
-